Бидний тухай
Төслийн зорилго
Төслийн тухай

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: ДЭЛХИЙН ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ, МАЛЫН АРЬС, ШИРИЙГ ГҮЙЦЭТ БОЛОВСРУУЛАН ЭКСПОРТОНД ГАРГАХ ЗАМААР ЭДИЙН ЗАСГИЙГ СОЛОНГОРУУЛАХАД БОДИТ ХУВЬ НЭМРЭЭ ОРУУЛАН, ҮНДЭСНИЙ ТОМООХОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ЦОГЦЛООН ХӨГЖҮҮЛНЭ.

ЗОРИЛГО:

МАЛЫН АРЬС ШИРИЙГ ИТАЛИ ТЕХНОЛ...

дэлгэрэнгүй